Psychoterapie

Home / Psychoterapie

„Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje naše pochopení.“
– Chalíl Džibrán

Psychoterapie je způsob pomoci, uzdravování a hojení, ujasňování a rozhodování, co s konkrétním problémem, co dál. Jde o bezpečný prostor, v rámci kterého můžete otevřít i velmi náročná, osobní témata a spolu s terapeutem zkoumat, jak s daným problémem naložit, co dělat, aby Vám bylo zase dobře.

gracia-lam-1Psychoterapie může být krátkodobá (třeba i jen jedno nebo pár sezení), ale i dlouhodobá (měsíce či dokonce roky).

Každý terapeut má osobitý přístup, je proto vhodné vyzkoušet, s kým se Vám pracuje dobře (možná ne snadno, ale dobře). Pokud máte z prvního sezení dobrý pocit, je fajn domluvit se předběžně na třech dalších a poté si zhodnotit, zda je pro Vás přínosné ještě pokračovat či nikoliv.

Coby terapeut čerpám ze systemického přístupu, pro který je typická víra v to, že klient nepřichází ani tak s problémem, jako s nadějí, že jeho situace lze řešit, přestože možná aktuálně neví jak. Důraz není kladen na babrání se v minulosti, která ke komplikované situaci vedla, ale na to, co dělat teď a v blízké budoucnosti, aby se život mohl vrátit do rovnováhy, je-li to v rámci stávající situace jen trochu možné.