Mluvme s dospívajícími o sexu #otevřeně

Home / Uncategorized / Mluvme s dospívajícími o sexu #otevřeně

Mluvíte se svými teenagery o sexu? Obáváte se oboustranně trapného pokusu o rozhovor? Nejste si jistí, jak začít nebo jak vhodně odpovědět? Spoléháte na informace z internetu? 

Nenechme se zmást. Skutečnost, že jsou dnešní dospívající obsahy se sexuální tematikou obklopeni a že si dokáží vygooglit techniky, o kterých jste ani netušili, že existují, bohužel automaticky neznamená, že by měli informace, které zajistí, že se v rámci prvních experimentů budou chovat bezpečně nebo že rozhodnutí, která učiní povedou ke zdravým partnerským vztahům. Obsah na sociálních sítích, v seriálech, médiích bývá přinejmenším zkreslený. Škola se zaměřuje na edukaci v docela jiných oblastech. Vrstevníci mívají představy, rady, tipy a triky stran sexuálního života sice nápadité, ale pro bezpečný start prvních partnerských zkušeností ne vždy zrovna funkční.

Pravděpodobně to za Vás nikdo jiný neudělá. Přečtěte si, jak lze rozhovor o sexu s dospívajícím uchopit, čemu se raději vyhnout, jaké náročné otázky mohou vyvstat a jak se na ně připravit.

V rámci své poradenské praxe setkávám s rodiči, kteří z různých důvodů vzali jednoho dne do ruky telefon svého potomka a obsah je zhrozil. Není výjimkou, že si zde nezletilí dospívající vyměňují nahé fotky, gify či krátká videa, zprávy na téma co kam strčí (přestože, a to jako fakt, leckterá dívka přesně ani neví, kde jaký otvor má), co tomu druhému udělají. Vždyť si ještě včera hrála s holkama na princezny, s klukama neškodné závody s autama na PS4. Bohatá představivost a radost z dobrodružství u dospívajících převáží nad vnímáním možných rizik. Zoufalí rodiče vypnou wifi a zruší data (děti se připojí na wifi sousedů, ve škole, v ócéčku), donutí svého potomka smazat z telefonu instagramový účet a začne kontrolovat komunikaci na Messengeru, WhatsUpu, Omegle (dítě znalé si pořídí třeba tzv. GhostApp, tvářící se jako kalkulačka a jedou vesele dál). Zprávy z médií stejně jako každodenní zkušenost ukazují, že to, že je Vaše dítě v bezpečí offline světa Vašeho obýváku, automaticky neznamená, že se chová bezpečně v online prostoru.

Doba se změnila.

Je třeba smířit se s tím, že své dítě neukontrolujete. Můžete je ale připravovat na život, jaký je nebo může být. Můžete s nimi mluvit, diskutovat. Učit je zodpovědným volbám. Zákazy dávají tušit příslib dobrodružství. Dospívající jsou extrémně citliví na upřímnost a smysluplnost. Detailní kritické analýze podrobují vše, co řeknete. Věty typu: “Na pohlavní život máš ještě dost času,” považují za naprosto nedostačující odůvodnění v lepším případě, v tom horším jako pobídku dokázat Vám opak. Zákaz posílání erotických fotek bez pochopení toho, proč je takové počínání nebezpečné,  mohou brát jen jako prudění prudérních rodičů v kontrastu k obdivným komentářům, pozornosti a projevům náklonnosti od vrstevníků, na jejichž názoru přeci záleží daleko víc, je-li Vám -náct. Chránit svého teenagera můžete tím, že s ním mluvíte, zajímáte se, nasloucháte, vysvětlujete své pohnutky. Kudy na to a jak začít? Nabízím několik tipů z poradenské praxe pro inspiraci:

1. Buďte přímí a upřímní

Jestli se cítíte nejistě, trapně či nepříjemně, klidně to přiznejte a zároveň osvětlete, proč považujete za důležité o daném tématu mluvit. Nebojte se otevřeně sdělit svůj názor na různé sexuální praktiky a zkuste co nejobjektivněji, vysvětlit rizika (nejen riziko pohlavních chorob či těhotenství v brzkém věku, ale také možné zklamání, zraněné city, ad.). Nemá smysl dospívající pouze strašit. Sex je fajn, ovšem za určitých okolností, podmínek a v momentě, kdy je na takovou věc člověk připravený a zralý. Co to znamená? Tím se dostáváme k bodu číslo dva.

2. Naslouchejte

Rozhovor o sexu by neměl vypadat jako přednáška nebo očividná snaha odradit Vaše dítě od pohlavního života. Zkuste naslouchat. Zajímejte se o to, co Váš potomek považuje za důležité, jakým tlakům ze svého okolní musí čelit, jakým výzvám, čeho se bojí. Je žádoucí, abyste sdíleli i vlastní zkušenosti, hodnoty, postoje. Předkládejte je ovšem jako nabídku k další diskuzi ne jako názor, který Vaše dítě musí přijmout za vlastní. Úkolem vývojového stadia dospívání je dospět, samostatně myslet, činit zodpovědné volby a vypořádávat se s důsledky svých rozhodnutí.

3. Možná přijdou zapeklité otázky

“Jak poznám, že už je ten pravý čas?”

Tlak vrstevníků, seriály, zvědavost, pocit osamělosti mohou u některých dospívajících vést k předčasnému odstartování pohlavního života. Dospívání bývá spojeno s pocity vnitřní nejistoty, hledání vlastní identity. Vysvětlete, že není kam spěchat a je v pořádku počkat. Sex patří k dospělému životu, kdy si je člověk vědom svých silných a slabých stránek, zná své místo ve světě a svou hodnotu, je si jistý sám sebou, ví, co chce, ví, co nechce. Je spousta jiných způsobů, jak si v mezičase užívat intimitu. Skrze polibky, objetí, rozhovory, procházky, společné poslouchání hudby…

“Co když on/ona chce, ale já si nejsem jistý/á?”

Sex by se nikdy (alespoň v naší kultuře) neměl stát povinností. Vynucený a nechtěný sex je znásilnění, bez ohledu na to, zda je druhý cizí nebo známý člověk, případně partner. Ne jednoduše znamená ne. V této souvislosti se hodí zmínit, že omamné látky (mezi mladými nejčastěji alkohol, marihuana) snižují schopnost úsudku i zábrany, které by nás ve střízlivém stavu spíše uchránily před rizikovým chováním.

“Co když jsem lesbička/gay/bi?”

Hlavně nepanikařte. Váš potomek je v období hledání a postupného objevování vlastní identity včetně té sexuální. Náklonnost k jednomu či druhému pohlaví se může v čase proměňovat, někdy Vás také může testovat, jak zareagujete. K dospívání patří experimentování, hledání sebe sama, své identity, sexuality. Důležité je, aby Vaše dítě vědělo, že jej máte rádi. A není to klišé. Mladiství, kteří postrádají oporu v rodině jsou ohrožení vyšším rizikem depresí, zneužívání návykových látek a sebevražd.

Vaše dítě, bez ohledu na věk, potřebuje ze všeho nejvíc vědět, že ho máte rádi bezpodmínečně. Oceňte, pokud s vámi sdílí své pocity. Dejte Vašemu dítěti najevo, že jste tu pro ni/něj, že se o ni/o něj zajímáte, že se Vás může ptát a že jste za to rádi. Co není slyšet, může být vidět. Naslouchejte. Hodně štěstí!

Použité foto: (c) Don Bayley, Getty Images