Psychoterapie

Home / Psychoterapie

„Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje naše pochopení.“
– Chalíl Džibrán

Psychoterapie je způsob pomoci, uzdravování a hojení, ujasňování a rozhodování, co s konkrétním problémem, co dál. Jde o bezpečný prostor, v rámci kterého můžete otevřít i velmi náročná, osobní témata a spolu s terapeutem zkoumat, jak s daným problémem naložit, co dělat, aby Vám bylo zase dobře.

Frekvence setkávání s klienty bývá 1x za 2-3 týdny, aby se potřebné změny měly šanci stát.

5 nejčastějších potíží, na kterých s klienty pracujeme


  1. Problematické vztahy – nejdelší studie zaměřená na výzkum štěstí tzv. Harvard study ukázala, že to nejsou peníze, vzdělání, nebo třeba status, co nejvíce ovlivňuje životní spokojenost a zdraví. Jsou to naše vztahy s druhými, které ovlivňují naší životní pohodu a s tím související pocit štěstí a zdravotní stav. Ať už řešíte dlouhodobý nesoulad v partnerském vztahu, konflikty s rodinou, ztrátu blízké osoby, nefunkční vztahy ve svém okolí, ale i vztah vůči sobě samému, terapie může být vhodným nástrojem k hledání nových pohledů, cest a řešení obtíží.
  2. Nízká sebeúcta, sebehodnota – trápí vás pocity viny? Sužují Vás pochybnosti, zda jste udělali to nejlepší, co jste mohli, zda si zasloužíte náklonnost druhých? Toužíte po uznání a pochvale a zároveň si je v hlavě zpochybníte hned, jak zazní? Každý jeden člověk má hodnotu bez ohledu na „úspěchy“ či popularitu. Ne každý si jí je vědom. Terapie může být jedním z nástrojů, jak v sobě sebeúctu a sebelásku vykutat.
  3. Potíže v práci – v práci často trávíme nejdelší část svého produktivního života. Přesto řada lidí zažívá v práci nepříjemné zážitky od nespokojenosti či nízké sebedůvěry až po pocity vyčerpání, deprese, syndrom vyhoření, šikanu od kolegů ad. Vždy však existují další volby. Terapie Vám může pomoci nahlédnout na Vaši kariéru z různých perspektiv. Zjistit, do jakých oblastí se vyplatí investovat Vaši energii, které černé díry Vám ji naopak berou, zda a jak lze změnit okolnosti Vašeho života tak, aby Vám vaše práce přinášela nejenom finanční zajištění, ale také spokojenost.
  4. Zdravotní potíže – kalokagathia, ve zdravém těle, zdravý duch, celostní medicína, psychosomatika. Vliv těla na naší mysl a mysli na naše tělo zažil v nějaké podobě snad každý z nás. Pro dobré fyzické zdraví je nezbytnou složkou i dobrá psychická rovnováha. Není náhodou, že se při závažnějších somatických obtížích doporučuje též vyhledání pomoci psychologa. Psychoterapie totiž může pomoci posílit Vaši psychiku tak, aby boj se symptomy nemoci byl o něco snazší.
  5. Náhlá ztráta – ztráta zaměstnání, životních jistot či blízkého člověka může být zdrojem bolesti,  nejistoty, pocitů beznaděje. Jako kdyby se řád světa rozpadl. Nic není jako dřív. A nebude. S  náhlou životní změnou se lze vyrovnávat, učit se s ní žít. Krize se může stát příležitostí, jak svůj život přeskládat a umožnit, aby se nám, až se to nejtěžší stane unesitelným, žilo dobře. Říct si v takových chvílích o pomoc a podporu je statečné.

Psychoterapie může být krátkodobá (třeba i jen jedno nebo pár sezení), ale i dlouhodobá (měsíce či dokonce roky).

Coby terapeut čerpám ze systemického přístupu, pro který je typická víra v to, že klient nepřichází ani tak s problémem, jako s nadějí, že jeho situace lze řešit, přestože možná aktuálně neví jak. Pro systemický přístup je typický nižší počet sezení s delšími pauzami, během kterých se pozitivní změny mají šanci stát.

Každý terapeut má osobitý přístup, je proto vhodné vyzkoušet, s kým se Vám pracuje dobře (možná ne snadno, ale dobře). Pokud máte z prvního sezení dobrý pocit, je fajn domluvit se předběžně na třech dalších a poté si zhodnotit, zda je pro Vás přínosné ještě pokračovat či nikoliv.